Fundacja Fizycznej Ekonomii

 

Fundacja Fizycznej Ekonomii
na rzecz posiadania własności

IDEA

Tyle Wolności ile Własności

Nauki ekonomiczne, mimo swojego bujnego rozwoju, nie przynoszą proporcjonalnych korzyści społecznych. Na przykład osoba wpłacająca regularnie składki emerytalne nie może być pewna, że fundusz emerytalny odzwierciedli rzeczywistą wartość wpłat, zapewniając godziwe pomnożenie kapitału. Fakt ten jest również odpowiedzialny za brak opłacalności i dotyczy wszelkich rozwiązań rekomendowanych społeczeństwu przez instytucje finansowe jako dodatkowe zabezpieczenie godnej emerytury. Ten stan rzeczy nie ulega poprawie przez matematyzację ekonomii. W równym stopniu potrzebne jest respektowanie elementarnych zasad fizycznych, w szczególności tych, które określają naturę kapitału.

Kluby Fizyczne Ekonomii

2020Kluby Fizycznej Ekonomii prowadzone przez doświadczonych liderów mają za zadanie regularne i konsekwentne prowadzenie spotkań. Na InfoFORUM przekazane są podstawowe informacje dotyczące obecnej sytuacji na rynku gospodarczym i finansowym ze wskazaniem na możliwość zabezpieczenia swojego majątku w metalach inwestycyjnych. Kluby Fizycznej Ekonomii oraz ich liderzy pełnia tym samym pomocną rolę w kwestii edukacji oraz możliwości korzystania z fizycznej ekonomii. Spotkania InfoFORUM odbywają się tylko i wyłącznie w ścisłej tematyce Fizycznej Ekonomii w zakresie kompetencji Stowarzyszenia Valores Veri oraz Fundacji Fizycznej Ekonomii. Zarówno Lider jak i Partnerzy Handlowi zobowiązują się do przestrzegania klarowności poruszanej tematyki.

Akademia Prawdziwych Wartości

im. Piotra S. WajdyW ramach edukacji oraz rozszerzenia świadomości członków stowarzyszenia VVPIPW, jak również w celu podniesienia świadomości społeczeństwa polskiego, Akademia Prawdziwych Wartości im. Piotra S. Wajdy podejmuje działania typu:

• regularne szkolenia dla partnerów handlowych audytowanych przez Valores Veri firm;
• wykłady eksperckie na tematy: inżynieria finansowa vs Fizyczna Ekonomia, systemu monetarnego, rozsądku finansowego, historii monetarnej, budowania bezpiecznych rezerw, zarządzania środkami, itp.
• prowadzenie warsztatów dla członków stowarzyszenia Valores Veri
• prowadzenie wykładów dla zewnętrznych instytucji partnerskich w ramach podjętej współpracy z regionalnymi Klubami Fizycznej Ekonomii;
• realizacja zaproszeń i prowadzenie wykładów na uniwersytetach i szkołach wyższych;


Działania coachingowe rozwijające kompetencje i umiejętności z zakresów: planowania, sposobu myślenia, zarabiania, oszczędzania, inwestowania, zarządzania majątkiem. W ramach indywidualnego coachingu uczestnicy rozszerzają swoje umiejętności, poziom świadomości, odblokowują potencjał w zakresie: zdrowia, życia rodzinnego, finansów, duchowości oraz potencjału zawodowego.

Marcin Woźniak - Prezes fundacji

Certyfikowany ekspert ds. metali szlachetnych i strategicznych.
Partner handlowy Auvesta Edelmetalle AG oraz SMH Schweizerische Metallhandels AG Deutschland.


Zrzeszony w Stowarzyszeniu Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości oraz prezes Fundacji Fizycznej Ekonomii na Rzecz Posiadania Własności. Lider i koordynator Klubu Fizycznej Ekonomii w Warszawie. Jest jednym z pierwszych w Polsce Certyfikowanych Ekspertów do spraw Metali Strategicznych umożliwiając indywidualnym inwestorom ekskluzywny dostęp do metali strategicznych /surowce krytyczne/ u światowego lidera w tej elitarnej branży.


Aktywnie promuje idee wolności ekonomicznej i wolności osobistej oparte na własności.

W 2021 został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości.

Marcin S. Kołosowski - Fundator

Manager oraz szkoleniowiec w dziedzinie ekonomii fizycznej i rozsądku finansowego. Doświadczenie w branży finansowej oraz wiedzę na temat systemu finansowego i monetarnego zdobywał od 2007 roku w Anglii, kontynuując swą edukację również w Polsce. Metalami szlachetnymi nieprzerwanie zainspirowany od 2007 roku.


Jako jeden z pierwszych w Polsce współpracował z renomowanym niemieckim bankiem inwestycyjnym oferującym plany oszczędnościowe w złoto. Należy do ścisłego grona pierwszych Polaków odznaczonych tytułem Certyfikowanego Eksperta ds. Metali Szlachetnych nadanym przez lidera w handlu metalami szlachetnymi Auvesta Edelmetalle AG w Holzkirchen, Niemcy. Jest również jednym z pierwszych w Polsce Certyfikowanym Ekspertem do spraw Metali Strategicznych światowego lidera umożliwiającego indywidualnym inwestorom Ekskluzywny dostęp do metali strategicznych -Schweizerische Metallhandels AG Deutschland.


Współzałożyciel Polskiego Instytutu Prawdziwych Wartości obecnie pełniący funkcje Prezesa Zarządu, był również Wiceprezesem pierwszej kadencji. Specjalizuje się w dziedzinie inwestycji w metale szlachetne oraz surowce krytyczne. Współtwórca serii e-booka "Droga do Prawdziwej Wolności - Księga Cytatów". Fundator Fundacji Fizycznej Ekonomii na rzecz Posiadania Własności.


Miej, posiadaj, bogać się!


Skazani na zyski - są wszyscy ci, którzy rozumieją różnice pomiędzy: spekulacją, a inwestycją; rezerwami, a długami; inżynierią finansową, a fizyczną ekonomią; środkiem płatniczym, a pieniądzem. Jeśli to zrozumiesz, to reszta jest tylko formalnością.

Piotr S. Wajda - Fundator

Ojciec Rynku Fizycznej Ekonomii. 

Reprezentant i propagator holistycznej edukacji, lokalnej gospodarki, demokracji bezpośredniej i środków płatniczych z parytetem kruszców - niestrudzenie rozpowszechniając swoją praktyczną - nieakademicką - wiedzę w niemalże całej Europie od 2005 roku.  


Jest Inicjatorem, fundatorem i współzałożycielem: 

  • Niemieckiego Zrzeszenia Prawdziwych Wartości - Deutsche Sachwert Union -
  • Deutsches Institut für Edelmetallkunde w Londynie  
  • Valores Veri - Polskiego Instytutu Prawdziwych Wartości, 
  • Fundacji Fizycznej Ekonomii na Rzecz Posiadania Własności,
  • Akademii Prawdziwych Wartości,
  • a także działających na terenie całej Polski, Klubów Fizycznej Ekonomii. 


Twórca wielu produktów finansowych i handlowych oferowanych na całym świecie, wielokrotnie zdobywających najwyższe branżowe wyróżnienia, pozyskując nawet oficjalny predykat rozpoznawalności i jakości „Najlepszych Marek w Niemczech”.


Obroty 28 zagranicznych firm, w których jego prywatna Fundacja jest strategicznym udziałowcem, dalece przekraczają 10-ciocyfrowe kwoty w walucie €uro.